Körjournal, komplettering till redogörelse

LÄS MER

Den här blanketten används som komplettering till blanketten Redogörelse/bilaga till årsräkning. Inlämnas av god man/förvaltare/förmyndare/särskilt förordnad förmyndare.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:

Dataskyddsförordningen (GDPR)

OBS! Lämnas in före den 1 mars.

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Överförmyndaren
614 80 Söderköping

overformyndaren@soderkoping.se

Frågor om e-tjänsten

Kommunikationskontoret
webmaster@soderkoping.se
0121-181 00 (växeln)

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndaren@soderkoping.se