Min förskola och mitt fritidshem

LÄS MER

Här kan du ansöka/säga upp eller göra ändringar gällande förskola eller fritidshem. Du kan exempelvis ändra kontaktuppgifter, lämna uppgifter om inkomstuppgift samt registrera uppsägning.

Riktlinjer, köregler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Skolschema
Tieto Education

Har du problem med att logga in?

Kontakta administratören på ditt barns förskola/skola. Du hittar kontaktuppgifterna under Kontakter på respektive förskolesida/skolsida. För fristående skolor/förskolor kontaktas Helena Svensson helena.svensson@soderkoping.se 

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se