Min barnomsorg

LÄS MER

Här kan du göra ändringar gällande din barnomsorg. Du kan exempelvis ändra kontaktuppgifter, lämna uppgifter om schema och inkomstuppgift samt registrera uppsägning.

Riktlinjer, köregler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Har du problem med att logga in?

Kontakta administratören på ditt barns förskola/skola. Du hittar kontaktuppgifterna under Kontakter på respektive förskolesida/skolsida. För fristående skolor/förskolor kontaktas Helena Svensson helena.svensson@soderkoping.se 

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se