Min barnomsorg

LÄS MER

Här kan du ansöka och göra ändringar gällande din barn- och skolomsorg på förskola eller fritidshem. Du kan exempelvis ändra kontaktuppgifter, lämna uppgifter om inkomstuppgift samt registrera uppsägning.

Riktlinjer, köregler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Har du problem med att logga in?

Kontakta administratören på ditt barns förskola/skola. Du hittar kontaktuppgifterna under Kontakter på respektive förskolesida/skolsida. För fristående skolor/förskolor kontaktas Helena Svensson helena.svensson@soderkoping.se 

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se