Nedgrävning av avlivat eller självdött hästdjur - anmälan

LÄS MER

Nedgrävning av döda djur utgör en risk för smittspridning och ska helst undvikas. Vissa smittämnen är långlivade och kan finnas kvar i jorden många decennier. Produktionsdjur ska transporteras till godkänd anläggning för destruktion. Lagstiftningen ger dock undantag för nedgrävning av död häst. Förutsättningarna är att hästen ses som ett sällskapsdjur och orsaken till nedgrävningen är av sentimentala skäl. Orsaken till hästens död får inte vara någon smittsam sjukdom. Numera krävs inget tillstånd för nedgrävning av död häst från länsstyrelsen men nedgrävning måste ske enligt kommunens anvisningar.

En avgift tas ut vid när ärendet handläggs av miljökontoret.

Vänligen kontakta Miljökontoret för att få blanketten Nedgrävning av avlivat eller självdött hästdjur, via miljo@soderkoping.se eller telefon 0121-181 00.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Miljökontoret
614 80 Söderköping

eller

miljo@soderkoping.se
 

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se