Ringqvists stipendium

LÄS MER

Du kan söka stipendium från Frida och A.O Ringqvists fond om du studerar handel eller ekonomi och är folkbokförd i Söderköpings eller Karlstads kommun.

Stipendiet kan sökas av dig som studerar vid

  • gymnasiet
  • universitetet
  • högskolan
  • yrkeshögskolan

Ansökan görs via Karlstads kommun och där hittar du mer information om hur du ansöker.

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och utbildningsnämnden, Karlstad kommun
karlstadskommun@karlstad.se