Specialkost i förskola, fritidshem och skola - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att ansöka om specialkost och anpassad kost i förskola, fritidshem och skola.

Specialkost och anpassad måltid i förskola, fritidshem och skola

Information till dig som vårdnadshavare vars barn har behov av specialkost eller anpassad måltid. Söderköpings barn- och utbildningsförvaltning följer ”Nationella rekommendationer för specialkost och anpassad måltid i förskola och skola” från kost och näring samt ”Nationella riktlinjer för måltider i förskolan och skolan” från Livsmedelsverket.

För att Kostenheten ska kunna tillaga rätt mat till rätt matgäst behöver kökspersonalen veta vilken mat som barnet/eleven behöver äta samt diagnos eller sjukdom.  För att få specialkost eller anpassade kost av medicinska skäl krävs ett läkarintyg/utlåtande eller journalutdrag som styrker diagnosen från hälso- och sjukvården. Läkarintyget/journalutdraget ska beskriva diagnosen på vilken grund bedömningen gjorts och att det tydligt framgår vilken kostbehandling som behövs samt hur länge. Står det inte hur länge det gäller behöver ny ansökan göras inför skolstart samt vid stadieövergångar.

Vid behov kan uppföljningar i form av möten med berörd skolpersonal och kostenheten och föräldrar ske.

Specialkost

Specialkost erbjuds till matgäster som av medicinska skäl behöver det utifrån diagnos och som en del av den medicinska behandlingen. Enligt Socialstyrelsen definieras specialkost som mat anpassat till ett specifikt sjukdomstillstånd. Exempel på specialkost är glutenfri kost, laktosreducerad kost och proteinreducerad kost.

Barn/elever som är allergiska mot nötter, jordnötter, mandel och sesam ska fylla i specialkostintyg trots att vi aldrig serverar dessa livsmedel. Detta för att säkerställa livsmedelssäkerhet vid  ”spår av”. 
För barn/elever som av religiösa eller etiska skäl inte kan äta den mat som serveras enligt menyn kan man ansöka om specialkost. Då behövs inte intyg från vården. De specialkoster vi erbjuder i dessa fall är fläskfri kost, vegansk kost och vegetarisk kost. Specifika dieter erbjuds inte. 

Anpassad kost

Behov av anpassad kost kan till exempel vara till individer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller på grund av ät- och sväljsvårigheter. Utöver själva maten kan även förändring av måltidsmiljön behövas. Kontinuerliga uppföljningar i form av möten med berörd skolpersonal och kostenheten och föräldrar ska ske.

Anmälan och avbokning av specialkost eller anpassad kost

Kökspersonalen måste veta om det sker några förändringar gällande specialkosten. Tex om behov av specialkost upphör, när barnet/eleven är frånvarande och när barnet/eleven är tillbaka i förskolan/skolan igen.

Ansökan om specialkost och anpassad kost sker via e-tjänsten här. Ansökan kan också skrivas ut och ges till kostenheten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa