Anslutning till kommunalt vatten och avlopp - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du skicka in din anmälan för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet (även kallad Servisanmälan) för enfamiljshus eller annan fastighet. Du kan även anmäla tillfällig anslutning till vatten- och avloppsanslutning, även kallad byggvattenanmälan. Rådfråga gärna din VA-installatör om det finns frågor i e-tjänsten som du inte kan besvara.

Tänk på att göra klart med en bank eller ett hypoteksinstitut innan du skickar in din anmälan för vatten och avlopp.

Rita ut vatten - och avloppssituationsplan för fastigheten
Till anmälan behöver du bifoga en vatten- och avloppssituationsplan (VA-situationsplan). På VA-situationsplanen ska alla VA-ledningar som dras utomhus och samtliga byggnader på fastigheten vid tidpunkten för anslutningen finnas inritade. Du kan rita ut din VA-situationsplan för hand eller använda din dator som hjälpmedel.

På din VA-situationsplan ska följande ritas ut:

  • Vatten- och avloppsledningar på fastigheten.
  • Stuprör samt hur regnvattnet tas om hand.
  • Dräneringsledningar.
  • Ledningar från eventuella brunnar på fastigheten

När din anmälan har blivit godkänd tar det tre månader innan anslutningen är klar.

Relaterad e-tjänst:
I den här räknaren kan du göra en preliminär beräkning av din anläggningsavgift för vatten och avlopp.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa