Begäran om registerutdrag

LÄS MER

Du har rätt att få veta om personuppgifter som rör dig behandlas av oss. Om du begär ett utdrag får du veta vilka personuppgifter vi har och om de behandlas eller inte. Om personuppgifterna behandlas så framgår i utdraget bland annat var uppgifterna kommer ifrån, vad som är ändamålet med behandlingen och till vem de lämnas ut.  Utdraget ska lämnas ut till dig inom ett månad. Du får ett registerutdrag kostnadsfritt per år. 

Du kan välja att få ditt registerutdrag utlämnat som rekommenderad post till din bokföringsadress. Vill du ha ditt registerutdrag via e-post måste du lämna in den här blanketten personligen i kommunhusets reception, och legitimera dig vid inlämningen.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Ange vilken nämnd du vill skicka till (se nedan)
614 80 Söderköping

kommun@soderkoping.se 

Personuppgiftsansvarig är någon av följande nämnder, beroende på vem du ska skicka till:
- Barn- och utbildningsnämnd
- Socialnämnd
- Servicenämnd
- Samhällsbyggnadsnämnd
- Kommunstyrelse
- Valnämnd
- Överförmyndarnämnd 

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@soderkoping.se