Olägenhetsanmälan/Klagomål

LÄS MER

Här kan du lämna klagomål gällande störningar i din omgivning som kan påverka din hälsa. Till exempel kan det vara problem som din fastighetsägare inte rättar till, eller en störande granne. Saker som kan bedömas påverka din hälsa är bland annat

  • buller
  • ventilation
  • fukt
  • drag
  • lukt
  • temperatur
  • eldning
  • tobaksrök
  • eller annan typ av störning i din närmiljö

Innan du gör din anmälan ska du först försöka lösa störningen genom att kontakta din fastighetsägare/bostadsrättsförening eller den som orsakar störningen. Får du ingen hjälp efter din kontakt kan du fylla i den här blanketten och göra din anmälan. Du hittar mer information på blanketten.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Miljökontoret
614 80 Söderköping

miljo@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se