Tidsredovisning av assistansersättning

LÄS MER

Blankett för tidsredovisning av assistanstimmar för personliga assistenter anställda av Söderköpings kommun.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor. Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Blankett fylls i och skickas digital till personligassistans@soderkoping.se

Blankett kan även skrivas ut och skickas :
Söderköpings kommun
Socialförvaltningen
614 80 Söderköping

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@soderkoping.se