Kompostering av organiskt hushållsavfall - anmälan

LÄS MER

Kompostering av hushållsavfall är anmälningspliktigt enligt miljöbalken och kommunens renhållningsföreskrifter och ska anmälas till Miljökontoret.

I ”kompostering av hushållsavfall” ingår inte kompostering av slam, latrin eller spridning av urin. Ska slam eller latrin komposteras eller urin spridas ska ansökan om detta ske på annan blankett.

Kompostering av hushållsavfall ska ske i en tät varmkompostbehållare med regnskydd. Botten kan dock vara nätklädd för att förhindra att exempelvis råttor kan ta sig in men tillåta att maskar, sniglar och andra bra nedbrytare kan ta sig in i komposten. Kompostering av hushållsavfall bör ske i kompost med två fack, alternativt två kompostbehållare som används växelvis. Det finns även komposter som är konstruerade så att växelvis kompostering inte behövs. Se vilket märke du har på din kompost.

En avgift tas ut vid när ärendet handläggs av miljökontoret.

Du laddar ner en tom blankett som du fyller i digitalt eller för hand.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljökontoret.

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Miljökontoret
614 80 Söderköping

miljo@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se