Skolskjuts - ansökan

LÄS MER

Blanketten används när vårdnadshavare vill söka skolskjuts/busskort och åberopa trafikförhållanden, elevs funktionsnedsättning eller annan omständighet. Ny ansökan måste göras inför varje nytt läsår.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vid frågor, kontakta:

Trafiksamordnare
Mikael Appelberg 
E-post: mikael.appelberg@soderkoping.se 
Telefon: 0121-181 47

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Trafikenheten
614 80 Söderköping

samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se