Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall - ansökan

LÄS MER

Denna blankett ska enbart användas om du som söker, eller någon annan fortfarande avser att bo i huset under ansökningstiden. Ska huset inte bebos under ansökningstiden är det blanketten Uppehåll i hämtning av brännbart hushållsavfall  som ska användas. Blanketten för befrielse ska således inte användas vid exempelvis utomlandsvistelse, för sommarstuga som inte bebos under en hämtningssäsong, för en tom bostad till försäljning eller liknande.

En avgift tas ut vid när ärendet handläggs av miljökontoret.

Vänligen kontakta Miljökontoret för att få blanketten Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall, via miljo@soderkoping.se eller telefon 0121-181 00.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Miljökontoret
614 80 Söderköping

miljo@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se