Läkarutlåtande angående ansökan om färdtjänst

LÄS MER

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Den är inte enbart tillfällig (varaktighet minst 3-6 månader) utan gäller de som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand, eller har svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
614 80 Söderköping

samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se