Integrationsmedel - Redovisning av genomfört projekt

LÄS MER

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Kommunledningskontoret
Integrationsstrateg
614 80 Söderköping

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@soderkoping.se