Djurhållning inom detaljplanelagt område - ansökan

LÄS MER

Det krävs tillstånd av miljökontoret för att inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser hålla:

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. Giftig orm

Ett sådant tillstånd kan förenas med villkor.

För prövning av ansökan tas en avgift ut enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa. Taxan hittar du här...

Läs mer i Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Söderköpings kommun

Om du önskar ett kvitto/bekräftelse på att miljökontoret tagit emot ditt ärende, vänligen ange din e-postadress.

Du laddar ner en tom blankett som du fyller i för hand.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med  Dataskyddsförordningen (GDPR).

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Miljökontoret
614 80 Söderköping

miljo@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se