Förlängt hämtningsintervall för slam - ansökan

LÄS MER

För att få beviljat förlängt hämtningsintervall för slam så behöver följande punkter vara uppfyllda: 

  • Tillstånd för avloppsanläggningen ska finnas och bifogas ansökan eller hänvisa till ett diarienummer. 
  • Avloppsanläggningen ska uppfylla gällande lagkrav. 
  • Slamavskiljaren är större än normalt för belastningen. 

Ett beslut om förlängt hämtningsintervall för slam gäller för tömning vartannat år och är giltigt i 6 år. 

En avgift för handläggningen tas ut enligt gällande taxa. 

 

Du laddar ner en tom blankett som du fyller i för hand.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Miljökontoret
614 80 Söderköping

miljo@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se