Dispens från utsortering av avfall - ansökan

LÄS MER

Ansökan om dispens från kravet om utsortering av avfallsslag enligt 3 kap 15§ i avfallsförordningen (2020:614).

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Miljökontoret
614 80 Söderköping

Alternativ via e-post till:  miljo@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se