Börja i eller byta till fristående förskoleklass, grundskola eller fritidshem

LÄS MER

Blankett som fylls i av vårdnadshavaren/vårdnadshavarna då barnet/eleven ska börja i eller byta till fristående förskoleklass, grundskola och/eller fritidshem.
Svårt att veta vilken blankett du ska använda? Klicka då här

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till önskad förskola/skola/fritidshem.

 

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se