Lokal vid catering, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning

LÄS MER

Blankett för anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Socialnämnden
614 80 Söderköping

socialnamnden@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@soderkoping.se