Färdtjänst och riksfärdtjänst - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om:

  • Nytt färdtjänsttillstånd
  • Nytt färdtjänsttillstånd efter tidigare avslag
  • Förlängning av ditt nuvarande färdtjänsttillstånd
  • Ändringar i ditt nuvarande färdtjänsttillstånd
  • Riksfärdtjänst (resor utanför Östergötland)

Din ansökan ska vid nyansökan kompletteras med ett läkarutlåtande.

Färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik istället för buss och spårvagn. Du som har mycket stora svårigheter att förflytta dig eller att resa med buss och spårvagn på grund av en funktionsnedsättning kan få färdtjänst. Dina besvär ska inte vara tillfälliga utan vara i minst tre månader. 

Färdtjänst kan du bara söka i den kommun du bor. Därför måste du vara folkbokförd i Söderköpings kommun för att kunna söka färdtjänst.

Ibland behöver vi ett läkarintyg

Om samtalet inte ger oss tillräckligt med information för att ta beslut kan vi behöva ett läkarintyg. Intyget ska vara skrivet på vår blankett, som vi skickar hem till dig. Om vi måste vänta på läkarintyget kan det ta längre tid innan du får beslut. 

När du söker för första gången är handläggningstiden ungefär fyra till åtta veckor. 

Har du bilagor, till exempel intyg, så har du möjlighet att bifoga dessa digitalt i e-tjänsten. Du kan även skicka in de bilagorna per post i efterhand.

Läs mer om färdtjänst på: www.soderkoping.se/fardtjanst

Anmäl via blankett
Vill du istället göra din ansökan via blankett? Använd då någon av följande länkar;

Ansökan om färdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänstresa

Ärenden som skapas med inskickad blankett går inte att följa på Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
614 80 Söderköping

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa