Ansökan om modersmålsundervisning

LÄS MER

Du laddar ner en tom blankett som du fyller i för hand.

Skriv ut blanketten och skriv under den.  Lämna blanketten till rektor.

Skolan skickar din ansökan vidare till Samlad elevhälsa, som ansvarar för undervisning på modersmål.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se