Sjuklöneersättning (SLE) - ansökan

LÄS MER

Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd för sådan assistans - Ersättning enligt 9 § 2 LSS för merkostnader med anledning av sjukdom hos ordinarie personlig assistent.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Socialförvaltningen
Sektor LSS
614 80 Söderköping

socialnamnden@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@soderkoping.se