Drift av förskola, fritidshem och skola - anmälan

LÄS MER

Anmälningsplikt för förskola, skola och fritidshem

En anmälan ska göras vid:
● nyetablering
● när större förändringar av verksamheten sker (exempelvis kraftigt utökat elevantal)
● en tillbyggnad, nybyggnad eller uppställning av tillfälliga baracker på en befintlig skola eller förskola ska anmälas innan de nya lokalerna tas i bruk
● om en skola påbörjar förskoleverksamhet i sina lokaler är detta anmälningspliktigt eftersom det är en annan typ av verksamhet. Detta gäller också om man startar ett fritidshem i en redan anmäld
verksamhet.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och du kan tyvärr inte följa ditt ärende via Mina sidor. Vi arbetar för att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Miljökontoret
614 80 Söderköping

miljo@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se