Åtagande, Överförmyndarkontoret

LÄS MER

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt på skärmen och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Överförmyndarnämnden
Söderköpings kommun
614 80 Söderköping

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndaren
overformyndaren@soderkoping.se
0121-181 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndaren@soderkoping.se