Nybyggnadskarta - beställning

LÄS MER

Hos kommunen kan du som privatperson eller företag beställa nybyggnadskartor, utstakning, lägeskontroll, grundkartor och gränsutvisning.

Mer om kommunens kart- och mättjänster hittar du på Söderköping kommuns hemsida.

 

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och du kan tyvärr inte följa ditt ärende via Mina sidor. Vi arbetar för att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Plan- och bygglovskontoret
614 80 Söderköping

samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se