Förteckning över huvudmans/omyndigs tillgångar och skulder

LÄS MER

Här hämtar du blankett för Förteckning över huvudmans/omyndigs tillgångar och skulder.

Fyll i blanketten på datorn och skriv ut eller skriv ut blanketten och fyll i. Signera för hand.

Blanketten skickas till:

Överförmyndarnämnden
Söderköpings kommun
614 80 Söderköping

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndaren@soderkoping.se