Autogiro - anmälan

LÄS MER

Blankett för anmälan om medgivande till autogiro.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Kommunstyrelsen
614 80 Söderköping

kommun@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@soderkoping.se