Begäran om utdrag från belastningsregistret

LÄS MER

Begäran om utdrag från belastningsregistret gällande förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. 

Den här blanketten är avsedd för personer som:

  • erbjuds anställning eller tilldelas arbete inom förskoleverksamhet, skola eller skolbarnomsorg.
  • under utbildning till en lärar- eller förskoleexamen, yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och därigenom tilldelas plats för arbetspraktik
  • erbjuds eller tilldelas arbete inom ovanstående verksamheter under omständigheter liknande ett anställningsförhållande om det sker genom uppdrag eller anställning hos någon, t.ex. vid ett bemanningsföretag

Enligt skollagen (2010:800) krävs då ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
Registerutdraget får endast begäras av de personer som omfattas av ovanstående punkter.
Registerutdraget är giltigt under 1 år från utfärdandedatumet.

Blanketten skickas till:

Rikspolisstyrelsen
Box 757
981 27 Kiruna

E-post: registerutdrag@polisen.se