Valblankett för biståndsbedömd hemtjänst

LÄS MER

Eget val inom hemtjänsten

Enligt LOV, lagen om valfrihetssystem, kan hemtjänstkunder i ordinärt boende få välja leverantör för sin biståndsbedömda hemtjänst av de leverantörer socialnämnden godkänt och tecknat avtal med. Syftet är att öka inflytande och valfrihet. Upphandlingen görs enligt Lag om valfrihetsystem (LOV).

För mer information om LOV och leverantörer se Valfrihet i Söderköping

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten lämnas till biståndshandläggaren eller skickas till:

Söderköpings kommun
LOV
Socialförvaltningen
614 80 Söderköping

socialnamnden@soderkoping.se

 

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@soderkoping.se