Flagga/Fana - ansökan

LÄS MER

Ansökan från enskild person, organisation, förening eller motsvarande om tilldelning av svensk flagga eller fana på Sveriges Nationaldag. 

Ansökan ska vara inlämnad till Kultur och Fritid senast 14 april för att kunna få tilldelning av flagga eller fana på Sveriges Nationaldag under samma år.
 

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Kultur och fritid
614 80 Söderköping

kulturkontoret@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Servicenämnden
servicenamnden@soderkoping.se