Flagga - ansökan

LÄS MER

Ansökan från enskild person, organisation, förening eller motsvarande om tilldelning av svensk flagga på Sveriges Nationaldag. 

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Kultur och fritid
614 80 Söderköping

kulturkontoret@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Servicenämnden
servicenamnden@soderkoping.se