Grävning i allmän mark - tillstånd

LÄS MER

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar för att på sikt även få in dessa ärenden under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

OBS!
Sökande görs uppmärksam på att tillstånd meddelat under nedan angivna villkor inte befriar från skyldighet att inhämta eventuellt ytterligare erforderligt tillstånd i ärendet där prövning ska ske i annan ordning. Sådant tillstånd ska uppvisas. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av grävningstillstånd, avgiften är 800 kronor per påbörjad arbetstimme.

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Serviceförvaltningen
614 80 Söderköping

tekniska@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Servicenämnden
servicenamnden@soderkoping.se