Schema för mitt barn i förskola och fritidshem

LÄS MER

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
614 80 Söderköping

barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se