Beräkning av anläggningsavgift

LÄS MER

När du som fastighetsägare ansluter din fastighet till vatten, spillvatten och dagvatten betalar du en engångsavgift som kallas anläggningsavgift. Hur stor avgiften är beror bland annat på hur stor din tomt är och vilka tjänster (vatten, spillvatten, dagvatten) som fastigheten ska anslutas till.

Här har du som ägare till ett småhus, det vill säga en villa, ett radhus eller ett fritidshus, möjlighet att räkna ut din anläggningsavgift för vatten och avlopp. För andra typer av fastigheter, vänligen kontakta kundservice.

I enstaka fall kan det finnas särtaxebestämmelser i ditt område eller andra faktor som påverkar slutkostnaden. Vi ber dig därför att kontakta vår kundservice om du vill veta den exakta taxan.

Här kan du anmäla anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Läs mer om kommunalt vatten och avlopp på kommunens hemsida.

 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst VA och renhållning
va.renhallning@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Servicenämnden
servicenamnden@soderkoping.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa