Skylt eller ljusanordning - ansökan om lov

LÄS MER

Här gör du din  ansökan om lov för skylt eller ljusanordning.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
614 80 Söderköping

samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se