Krossnings- och sorteringsverk - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra en anmälan om du vill ställa upp ett kross- och sorteringsverk. Anmälningsplikt för krossning och sortering av berg, naturgrus och andra jordarter gäller för anläggningar:

  • Inom områden som omfattas av detaljplan eller av områdesbestämmelser (oftast tätorter).
  • Utanför sådana områden, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

Tänk på att ansöka i god tid - handläggningstiden kan vara upp till sex veckor. En korrekt ifylld information förkortar handläggningstiden. För handläggning av anmälan kommer en avgift att tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Anmälan görs enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 4 kap miljöprövningsförordningen (2013:251). Kod 10.50. Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter.

Detta gäller inte om man har ett tillstånd där det framgår att man får ställa upp kross- och sorteringsverk. Ett exempel på ett sådant tillstånd är täkttillstånd.

Anmäl via e-tjänst
Gör din anmälan via e-tjänst genom att logga in med e-legitimation (exempelvis Mobilt BankID). 

Anmäl via blankett
Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar med penna.
Ärenden som skapas med inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Miljökontoret
614 80 Söderköping

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa