Aktivitetsstöd - närvarokort

LÄS MER

Aktivitetsstöd för barn- och ungdomsverksamhet

För att uppmuntra verksamhet i gruppform bland barn och ungdom utgår aktivitetsstöd för verksamhet i åldrarna 6-20 år.

En sammankomst ska:

  • Redovisas på numrerade närvarokort. Närvaro på deltagare och ledare, föreningens namn, typ av aktivitet, plats, tid samt födelsedata ska redovisas. Närvarokorten ska undertecknas av ansvarig ledare och sparas av föreningen.
  • Vara ledarledd gruppaktivitet. Ledaren ska vara utsedd av föreningen och kan inte, redovisningsmässigt, ansvara för flera grupper samtidigt.
  • Ha minst tre deltagare i åldern 6-20 år. Deltagare får endast räknas en gång per dag.
  • Pågå i minst 60 minuter.

Villkor

Före 10 års ålder skall, inom idrotten, en bred och "prova-på-betonad" verksamhet bedrivas. Föreningsledare förutsätts erhålla god utbildning för att klara sina uppdrag. Sökande förening ska sträva efter en, mellan könen, jämlik fördelning av aktiviteterna.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. 

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ansökan insändes till Idrott och fritid:

för perioden 1 januari-30 juli, senast 25 augusti
för perioden 1 juli-31 december, senast 25 februari

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Idrott och Fritid
614 80 Söderköping

idrott.fritid@soderkoping.se 

Personuppgiftsansvarig

Servicenämnden
servicenamnden@soderkoping.se