Börja i eller byta till annan kommuns förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och eller fritidshem

LÄS MER

Svårt att veta vilken blankett du ska använda? Klicka då här

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas i pappersform till:
Söderköpings kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
614 80 Söderköping

Vid frågor kontakta:
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se