Medborgarförslag till kommunen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du via e-tjänst skicka in medborgarförslag till kommunen. Genom ett medborgarförslag har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig. 

Här kan du läsa mer om hur kommunen behandlar ett medborgarförslag. 

Du som är folkbokförd i kommunen har rätt att skriva till kommunen och lämna förslag på åtgärder. Förslagen ska handla om sådant som kommunen ansvarar för. Varje förslag får bara behandla en fråga.

Ett medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet eller det som kommunen är ansvarig för. Det kan gälla allt från samhällsplanering, trafikfrågor till det som rör skola och äldreomsorg.

Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild såsom exempelvis beviljande av bygglov eller försörjningsstöd.

Personuppgiftshantering
Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du väljer att använda blanketten, skicka den till:

Söderköpings kommun
Kommunfullmäktige
614 80 Söderköping
kommunstyrelsen@soderkoping.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa