Gemensam behållare för hushållsavfall - ansökan

LÄS MER

Blanketten ska användas när två gränsgrannar vill dela sopkärl med varandra. Det krävs dock att husen ligger nära varandra. Är man osäker är man välkommen att kontakta kundtjänst VA Renhållning för hjälp med att bedöma om avståndet är godtagbart eller inte. Ansökan ska skrivas under av båda fastighetsägaren. För att kunna ha ett gemensamt sopkärl krävs att man har samma typ av abonnemang, det vill säga hämtning året runt eller hämtning endast under sommarperioden. Det går inte ansöka om delat kärl om de båda fastigheterna har olika typer av abonnemang.

Du laddar ner en tom blankett som du fyller i för hand.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Kundtjänst VA/Renhållning
614 80 Söderköping

va.renhallning@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Servicenämnden
servicenamnden@soderkoping.se