Ansökan om ändrad tid för skolskjuts vid läxhjälp

LÄS MER

Denna blankett används när en elev vill få ändrad tid för skolskjuts för att man deltar i läxhjälp. Det kan ta cirka två veckor innan den nya tiden för skolskjuts kan börja gälla. Det räcker med en vårdnadshavares underskrift på blanketten. Vårdnadshavare får beslut hemskickat om de nya tiderna.

Skolskjutstiden återgår automatiskt till ordinarie tid när perioden slutar. Om man önskar byta tillbaka tidigare så skickar man in en ny blankett.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ansökan skickas/lämnas till:
Söderköpings kommun
Trafikenheten
614 80 Söderköping

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se