Barnomsorg på obekväm arbetstid - ansökan

LÄS MER

Blanketten skickas i pappersform till:
Söderköpings kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
614 80 Söderköping

Vid frågor kontakta:
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se