Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel - ansökan/anmälan

LÄS MER

Använd blanketten när du yrkesmässigt vill sprida kemiska bekämpningsmedel. T ex på allmän plats, tomtmark till flerfamiljshus, lekplats, fritidsanläggning, banvall, asfalterad, grusad eller hårdgjord yta.

Du laddar ner en tom blankett som du fyller i för hand.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Miljökontoret
614 80 Söderköping

miljo@soderkoping.se

 

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se