Anmälan för uppläggning av muddermassa

LÄS MER

För att få utföra ett muddringsarbete behövs tillstånd eller anmälan, det gäller också för tippning och uppläggning av muddermassor.

Läs mer om muddring och muddermassor på Söderköping kommuns hemsida.

 

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och du kan tyvärr inte följa ditt ärende via Mina sidor. Vi arbetar för att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Miljökontoret
614 80 Söderköping

miljo@soderkoping.se