Egenvård i förskola och skola

LÄS MER

Här finns egenvårdsblankett att hämta.

Vårdnadshavare och förskole- eller skolpersonal fyller tillsammans i blanketten som sedan förvaras enligt förskolans eller skolans rutin.

För övrig information se Rutin för egenvård.

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se