Egenvård vid diabetes - överenskommelse

LÄS MER

Vårdnadshavare ansvarar i dialog med förskolechef/rektor för att blanketten egenvård och eventuella läkemedel är uppdaterade.

Originalet förvaras hos ansvarig pedagog och kopia finns hos: vårdnadshavare, förskolechef/rektor, områdeschef för Samlad elevhälsa och tillsammans med eventuellt läkemedel.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se