Anmälan om barn och ungdomar som far illa - anmälan för dig med anmälningsplikt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

OBS! Om situationen är akut och det är fara för liv, ring alltid 112

Du är skyldig att anmäla om du misstänker att ett barn far illa, om du arbetar med barn eller kommer i kontakt med barn i ditt yrke. Det räcker med att du misstänker att barnet far illa för att du ska anmäla. Du får inte vara anonym om du gör en anmälan i din yrkesroll.

Anmälningsskyldigheten gäller till exempel dig i hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten, kriminalvården eller enskild verksamhet som kommer i kontakt med barn.  

En anmälan går att göra via  e-tjänst, via blankett eller genom att ringa till socialtjänsten. Du kan alltid ringa och rådgöra med socialtjänsten innan du anmäler.

Via denna e-tjänst eller blankett går det att göra en orosanmälan anmälan för gymnasieungdom över 18 år, även om anmälningsskyldigheten begränsas upp till  18 år.

Vid akut oro

OBS! Om situationen är akut och det är fara för liv, ring 112.

Vid akut oro ska du alltid göra en muntlig orosanmälan genom att ringa enligt följande:

Under kontorstid (08.00 – 16.00) ring socialtjänstens mottagning på telefonnummer 0121-182 39.
Kvällar, helger och helgdagar ring socialjouren i Norrköping på telefonnummer 011-15 22 83.

Anmälan via e-tjänst:

En orosanmälan via den här e-tjänsten kommer till socialtjänstens mottagning. Det du skickar in här hanteras enbart under kontorstid. Om du gör en orosanmälan vid en annan tidpunkt kommer vi att handlägga den nästkommande helgfria vardag.  För  mottagningens öppettider, gå till denna sida och öppna fliken Kontaktuppgifter.

Anmälan via blankett:

Postadress:
Söderköpings kommun
Socialförvaltningen
614 80 Söderköping

Anmälan via telefon (kontorstid):

Socialtjänstens mottagning 0121-182 39

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa