Anmälan om barn och ungdomar som far illa - anmälan för privatpersoner

LÄS MER

Om någon vet, eller misstänker, att något barn far illa och behöver skydd bör detta anmälas till socialtjänsten. Personer som är anställda inom verksamheter som berör barn och unga har en skyldighet att göra anmälan vid misstanke om att en underårig är i behov av skydd.

En anmälan går att göra via  e-tjänst, via blankett eller genom att ringa till socialtjänsten.

Om situationen är akut och det är fara för liv, ring alltid 112!

Anmälan via e-tjänst

En orosanmälan via den här e-tjänsten kommer till socialtjänstens mottagning. Det du skickar in här hanteras enbart under kontorstid. Om du gör en orosanmälan vid en annan tidpunkt kommer vi  att handlägga den nästkommande helgfria vardag.  För  mottagningens öppettider, gå till denna sida och öppna fliken Kontaktuppgifter.

Anmälan via blankett

Postadress:
Söderköpings kommun
Socialförvaltningen
614 80 Söderköping

Anmäla via telefon (kontorstid och övrig tid)

Under kontorstid ring socialtjänstens mottagning på telefonnummer 0121-182 93. Telefontid: måndag, onsdag, torsdag, fredag 09.00-11.00 och tisdag 13.00-15.00.
För frågor och anmälan efter kontorstid ring socialjouren på telefonnummer 011-15 22 83 eller 112 (begär Socialjouren i Norrköping).

Information i anmälan

När anmälan inkommer till socialtjänsten är det viktigt att informationen blir så komplett som möjligt. Viktig information är:

  • Vilket barn anmälan gäller?
  • Vad är det som gör att anmälan görs just nu?
  • Vad har anmälaren själv sett och hört?
  • Vad har anmälaren hört av andra? Av vem? När?
  • Vad är mest oroande?
  • Vad vet anmälaren om familjen?

Det kan också vara viktigt att få möjlighet att återkomma till den person som gjort anmälan för att få möjlighet att ställa kompletterande frågor.

Anonym

Väljer du att vara anonym, tänk då på att inte logga in eller uppge några uppgifter som kan koppla informationen till dig såsom namn, adress, telefonnummer eller mejladress. Viktigt att tänka på är att utredningen försvåras för socialtjänsten om du väljer att vara anonym.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa