Registrering av dricksvattenanläggning - anmälan

LÄS MER

Livsmedelsverksamheter med egen brunn, samt anläggningar som tillhandahåller dricksvatten till 50 personer eller i genomsnitt 10m3 dricksvatten, omfattas av livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30). Alla som omfattas av föreskrifterna ska registrera sina dricksvattenanläggningar samt att deras dricksvattenanalyser ska bedömas enligt SLVFS 2001:30. Nedan beskrivs berörda anläggningar:

  • Föreskrifterna avser anläggningar för dricksvattenförsörjning
    - som i genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn, eller
    - som försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten.
  • Dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet oavsett verksamhetens storlek.

Du laddar ner en tom blankett som du fyller i för hand.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:
Söderköpings kommun
Miljökontoret
614 80 Söderköping

miljo@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se