Bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) för bosatta i eller utanför Söderköping - ansökan

LÄS MER

Denna ansökan ska användas om du inte är bosatt i Söderköpings kommun men till följd av ålderdom, funktionshinder eller allvarlig sjukdom har behov av vård- och omsorgsinsatser.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Socialförvaltningen
614 80 Söderköping

socialnamnden@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@soderkoping.se