Bygdepeng - ansökan

LÄS MER

Bygdepengen är till för att underlätta för de boende i ett område att – tillsammans med befintliga föreningar i området – samverka för bygdens framtida utveckling. Den kan sökas av lokala utvecklingsgrupper på landsbygden i hela länet, samt i småorter med färre än 1000 invånare.

Bygdepengen ska användas till omkostnader för lokalt utvecklingsarbete, som t ex porto, kuvert, kopiering, hyra av lokal, resekostnader, materialkostnader, kostnad för att bjuda in en föreläsare, kostnad för att åka på ett seminarium som sen avrapporteras mm. Bygdepengen får inte användas till lönekostnader.

Bygdepengen kan sökas en gång per år och ska i regel avse kalenderåret. Ansökan lämnas in under början av året, och ska avse kostnaderna för det planerade utvecklingsarbetet. Slutredovisning lämnas till kommunkontoret i början av året därpå.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ansökan

Ansökan skall göras på fastställd blankett och skickas till bjorn.ekengren@soderkoping.se

eller

Söderköpings kommun 
Björn Ekengren
614 80 Söderköping

Frågor om bygdepengen ställs till näringslivssamordnare Björn Ekengren, telefon 0121- 181 61, eller till Ranko Simic på Länsstyrelsen, telefon 010- 223 52 97.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@soderkoping.se